วธ.อนุรักษ์ภูมิปัญญาช้างไทย

วธ.ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาช้างไทย หนุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง โปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวช่วยช้างที่กระทบจากโควิด เล็งยกระดับประเพณีบวชนาคบนหลังช้างสู่สากล

18 มี.ค.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคมที่ผ่านมา

วธ. ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาช้าง สัตว์ประจำชาติไทย และเชิญชวนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวไปศึกษาและเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)

จังหวัดลำปาง โดย วธ.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เพื่อช่วยโปรโมทส่งเสริมการท่องเที่ยววันอนุรักษ์ช้างไทย

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และภาคส่วนต่าง ๆ ไปร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงขันโตกช้างในวันอนุรักษ์ช้างไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและช่วยเหลือศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทำหน้าที่หลักในการอนุรักษ์และบริบาลช้าง มีช้างในความดูแลจำนวนกว่า 100 เชือก

และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โปรแกรมการฝึกควาญช้าง สอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขี่ช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี และช้างเหล่านั้นเป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

โปรแกรมชมวิถีชีวิตช้างโขลง นั่งรถชมธรรมชาติสองข้างทางเพื่อไปชมวิถีชีวิตจากช้างบ้านมาเป็นช้างโขลงบริเวณห้วยสุพรรณ

ชมช้างโขลงที่เลี้ยงตามธรรมชาติ และดูความน่ารักของลูกช้างน้อย ชมช้างโขลงอาบน้ำ โดยภายศูนย์ฯ มีบริการห้องประชุม อบรม สัมมนา บริการที่พัก/ห้องพัก ด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทุกช่องทางออนไลน์ และโทร 0-5482-9333

Leave a Reply

Your email address will not be published.