ต่อยอด 28 ภูมิปัญญาวัฒนธรรมน่าน

จากวัฒนธรรมที่มีคุณค่า สู่เครื่องมือที่ใช้รักษาดิน น้ำ ป่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขับเคลื่อนแนวคิด Culture Alert Nature Alive หรือวัฒนธรรมนฤมิต คืนชีวิตให้ธรรมชาติผ่านนิทรรศการ‘เชื่อม รัด มัด ร้อย‘ ส่งเสริมการเรียนรู้นำวัฒนธรรมมาปกป้องธรรมชาติตามแบบฉบับของชาวเมืองน่าน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน เมื่อวันก่อน โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเมืองน่านทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาสังคมร่วมงานอย่างอบอุ่น

ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้องแหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่เมืองเก่าน่าน (EPISG) มฟล. กล่าวว่า นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้วิธีการปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยวัฒนธรรม แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาที่ชาวน่านนำมาใช้ในการปกป้องธรรมชาติอย่างได้ผลดีมาเป็นเวลานาน ซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำน่าน อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อคนน่านเท่านั้น แต่ทำเพื่อทุกคนในโลกนี้ โดย‘พี่แมงหมาเต้า’ สัญลักษณ์การจัดงานเล่าเรื่องเมืองน่าน ภายใต้แนวคิดที่ว่า มรดกภูมิปัญญาของเขตวัฒนธรรมเมืองเก่าน่านทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันและยังเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ เขตวัฒนธรรมเมืองเก่าน่านกว้างไกลไปกว่าเขตที่เราเข้าใจในปัจจุบัน เพราะเชื่อมโยงสามพื้นที่คือ พื้นที่ทางจิตใจ พื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางกายภาพ

ไฮไลต์อยู่ที่นิทรรศการจัดแสดงองค์ความรู้และข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน 28 รายการ เช่น ภูมิปัญญาการสร้างเรือแข่งในเมืองน่าน ภูมิปัญญาเรื่องเกลือเมืองน่าน ภูมิปัญญาด้านดนตรีและการแสดง ภูมิปัญญาในจิตรกรรมเมืองน่านวัดภูมินทร์ และตำนานแมงหมาเต้า เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.