118 tuyến đường sẽ có tên mới, vì sao Vũng Tàu không đổi tên đường Ba Cu thành Baku?

Khi làm đề án đổi tên đường, qua lấy ý kiến, đa số người dân đề nghị giữ nguyên tên đường Ba Cu như hiện tại, không điều chỉnh thành Baku.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Theo đó, 77 tên đường hiện hữu ở các phường 2, 7, 8, 10, 11 và Nguyễn An Ninh được điều chỉnh đổi tên; 41 tuyến đường và đường hẻm mở rộng tại các phường 2, 3, 7, 8, phường Thắng Tam và Nguyễn An Ninh được đặt tên mới.

Đường Bàu Sen 3 (phường 2, TP. Vũng Tàu) được đổi tên thành đường Kiều Thanh Quế.

Theo HĐND tỉnh, sự cần thiết ban hành Nghị quyết trên là do qua thẩm tra đánh giá, TP Vũng Tàu hiện nay có 169 tuyến đường mới được phê duyệt đặt tên theo Nghị quyết số 18/2013/QĐ-HĐND về phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Tuy nhiên, trong đó có 82 tên đường chưa phù hợp. Lý do là tên đường có các chữ số tự nhiên gắn với tên các danh nhân, địa danh hoặc sự kiện; một số đường vừa được làm mới, nối dài, mở rộng đường hiện hữu sang địa bàn hành chính khác hoặc qua giao lộ cần phải điều chỉnh sử dụng tên mới.

Đường Kha Vạn Cân – Phường 7 TP.Vũng Tàu sẽ được đổi thành Kha Vạng Cân

Như vậy, việc ban hành Nghị quyết về đặt, đổi tên đường trên địa bàn TP Vũng Tàu là cần thiết, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh đặt, đổi tên đường cũng đã tuân theo các văn bản pháp quy của nhà nước và của chính quyền địa phương liên quan tới việc quản lý giao thông đường bộ, quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Tên đường dùng cho việc điều chỉnh đặt, đổi được lấy từ Ngân hàng tên đường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Một số tuyến đường ở xã Long Sơn đã có tên trong danh mục các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn theo quyết định năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện đặc điểm Long Sơn vẫn được giữ lại dù không có trong Ngân hàng tên đường. Việc đổi tên đường cũng được người dân, các cơ quan, tổ chức đồng thuận.

Riêng trường hợp đường Ba Cu, một trong các tuyến đường chính của trung tâm TP Vũng Tàu cơ quan chức năng nhận được đề nghị điều chỉnh tên đường cho đúng. Cụ thể là từ “Ba Cu” thành “Baku” (tên (là thủ đô và thành phố lớn nhất của nước CH Azerbaijan, kết nghĩa với TP Vũng Tàu).

Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến, đa số người dân đề nghị giữ nguyên tên đường như hiện tại, không điều chỉnh.

77 tuyến đường được điều chỉnh đổi tên mới, bao gồm:

Phường 2: Đường Bàu Sen 1 đổi tên là: Hoàng Sâm; Bàu Sen 2: Hoàng Trọng Mậu; Bàu Sen 3: Kiều Thanh Quế; Bàu Sen 4: Hoàng Cầm; Bàu Sen 5: Hoàng Công Chất; Bàu Sen 6: Hoàng Hữu Nam; Bàu Sen 7: Hoàng Văn Hòe.

Phường 7: Đường Kha Vạn Cân đổi tên là: Kha Vạng Cân.

Phường 8: Đường Dương Ngạn Địch đổi tên là: Ngô Nhân Tịnh.

Đường Bình Giã, Phường 10, TP Vũng Tàu đổi tên là: Bùi Thiện Ngộ.

Phường 10: Đường Bình Giã đổi tên là: Bùi Thiện Ngộ; Chí Linh 10: Phùng Há; Chí Linh 12: Nguyễn Phú Tần; Chí Linh 14: An Hải; Chí Linh 16: An Trạch; Chí Linh 18: Thanh Tịnh; Chí Linh 20: Trần Mai Ninh; Chí Linh 22: Tôn Quang Phiệt; Chí Linh 24: Bình Quý; Chí Linh 26: Trần Đại Nghĩa; Chí Linh 28: Nguyễn Đôn Tiết; Chí Linh 17: Nguyễn Công Phương; Chí Linh 19: Nguyễn Sáng; Chí Linh 21: Quang Dũng; Hàng Điều 1: Sông Hương; Hàng Điều 2 và Hàng Điều 10 cùng đổi tên là Đoàn Kết; Hàng Điều 3: Bến Hải; Hàng Điều 5: Bến Chương Dương; Hàng Điều 6: Thạch Hãn; Hàng Điều 7: Vàm Cỏ; Hàng Điều 8: Như Nguyệt; Hàng Điều 11: Sông Gianh; Hàng Điều 4: Cửu Long; Thuỳ Dương 1: Ngọc Linh; Thuỳ Dương 2: Thất Sơn; Thuỳ Dương 3: Ba Vì; Thuỳ Dương 4: Hoành Sơn; Thuỳ Dương 5: Tản Viên; Thuỳ Dương 6: Tam Đảo; Thuỳ Dương 7: Bạch Mã; Thuỳ Dương 8: Ngự Bình; Đường nối dài theo quy hoạch (Công Chánh cũ) – Nơ Trang Long; Nơ Trang Long 5: Trần Văn Ơn; Nơ Trang Long 4: Trần Hữu Dực; Nơ Trang Long 3: Phan Ngọc Hiển; Nơ Trang Long 2: Hà Bổng; Nơ Trang Long 1: Đinh Núp; Số 1-KDC Đồi 2 đổi tên là Bích Khê; Số 2-KDC Đồi 2 đổi tên là Diệp Minh Châu; Số 3-KDC Đồi 2 đổi tên là: Hoàng Ngọc Phách; Số 4: KDC Đồi 2 đổi tên là: Hoàng Xuân Hãn; Số 5-KDC Đồi 1 đổi tên là: Bùi Kỷ; Số 7-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Duy Tân; Số 8-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Phước Hiệp; Số 9-KDC Đồi 2 đổi tên là: Tống Phước Hòa; Số 10-KDC Đồi 2 đổi tên là: Dương Tử Giang; Số 11-KDC Đồi 2 đổi tên là: Hà Huy Giáp.

Phường 11: Đường Lê Duẩn 1 đổi tên là: Nguyễn Khánh Toàn; Lê Duẩn 2: Thành Đồng; Lê Duẩn 3: Hoàng Đạo Thúy; Lê Duẩn 4: Nguyễn Hiến Lê; Lê Duẩn 5: Nguyễn Văn Huyên.

Phường Nguyễn An Ninh: Đường Chí Linh 1 đổi tên là: Chí Linh; Chí Linh 2: Phạm Văn Bạch; Chí Linh 3: Hồ DZếnh; Chí Linh 4: Bùi Huy Đáp; Chí Linh 5: Cao Xuân Huy; Chí Linh 6: Nam Du; Chí Linh 7: Cù Chính Lan; Chí Linh 8: Võ Duy Ninh; Chí Linh 9: Hà Thị Cầu; Chí Linh 11: Nguyễn Công Hoan; Chí Linh 15: Nguyễn Đình Thi; Chí Linh 13: Nguyễn Quyền; Chí Linh 30: Nguyễn Thị Nghĩa; Chí Linh 32: Nguyễn Xiển.

Hôm nay ăn gì:

Leave a Reply

Your email address will not be published.